1/4

Aktiviteter

Hammerfest er verdens nordligste by og porten til Barentshavet. Her har vi et aktivt bysamfunn,
mye kultur, vakker natur og aktiviteter for turister. Opplev de arktiske årstidene i mikrometropolen 70 grader nord.